STICHTING ACTIENET NICE MOVE EN DE COOPERATIE UA ZIJN OPGEGAAN IN DE HUMANISTISCHE ORGANISATIE NEDERLAND EN DE HUMANISTISCHE ACADEMIE.    HUMAAN LOKAAL    kijk op website www.humaanlokaal.be

HET AANBOD VAN DE OPLEIDINGEN IS TE VINDEN OP DE WEBSITE http://www.humaanlokaal.be    ONDER HET KOPJE HUMANISTISCHE ACADEMIE.
DE HUMANISTISCHE ORGANISATIE - BESTAAT UIT
-  HET HUMANISTISCH GENOOTSCHAP NEDERLAND
- DE HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND
- DE HUMANISTISCHE ACADEMIE
- HUMAAN LOKAAL AFDELINGEN
LEDEN VAN DE BEWEGING ONTVANGEN KORTINGEN OP DE LESGELDEN EN CURSISTEN HEBBEN DE MOGELIJKHEID OM TE SOLLICITEREN OP EEN
WERKPLEK IN DE ORGANISATIE

Het uitgangspunt van het Verbond is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen handelen maar daarnaast ook medeverantwoordelijkheid heeft voor de omgeving en voor anderen. Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor waarden als zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Daarbij staat de keuzevrijheid van individuen en eigen verantwoordelijkheid centraal.

Het Humanistisch verbond afficheert zich o.a. met uitspraken als:

  • Zelf denken, samen leven
  • Het Humanistisch Verbond wil een inspiratiebron en ontmoetingsplaats zijn. Het behartigt tevens de belangen van mensen die zich in het humanisme herkennen

 

In Eigentijds humanisme vindt u de uitgangspunten van het levensbeschouwelijke humanisme van het Humanistisch Verbond.

Er zijn drie elementen in het levensbeschouwelijk humanisme:

  • De grondslag: Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens. Lees verder
  • De maatschappelijke component: Het humanisme is een politiek-moreel streven. Lees verder
  • De persoonlijke component: Het humanisme omvat het streven naar een goed, mooi en zinvol persoonlijk leven. Lees verder
 

Winkelwagen
Alle bedragen zijn inclusief BTW   
Powered by CCV Shop webwinkel beginnen